Terrängbanan

På Erlandseröd finns en terrängbana på 1km, 2km och 4km. Dessutom har vi en äventyrsbanan på 4km, som är markerat med vita prickor och en slinga på 6km med grön markering.