Terrängbanan

På Erlandseröd finns en terrängbana på 1 km, 2 km och 4 km. Dessutom har vi en äventyrsbana på 3,8 km, som är markerat med vita rektanglar, viltstigen på 6,5 km med grön oval markering och trailspåret på 10,6 km som är markerat med lila målarfärg. Helt nytt är våra tekniska Intervallbanor (200/400/600/800/1000m) som startar efter knappt 1 km längs trailspåret. Se i kartan vid lila trekanten.