Bli medlem

Välkommen som medlem i föreningen

Vill Du bli medlem så kan Du sätta in pengar på  Bankgiro 5708-3883.
Ange: Namn, mailadress, adress, ålder, telefon, och medlemskategori.
Medlemskortet kommer när avgiften är betald.

Medlemsavgifterna är:

Enskild medlem 250 kr
Familj 600 kr ( Glöm inte att ange alla familjemedlemmars uppgifter)
Livstidsmedlem 3000 kr

Förmåner

Som medlem är du välkommen till våra gemensamma träningstillfällen.
Vi har grupper för alla nivåer. Läs mer om vår träningstillbud.

Som medlem får du anmälningsavgifter på tävlingar, ersatta med max 300 kr per tävling. Du får dessutom hjälp med reseersättning med 25 kr/mil, upp till  max 40 mil. Detta förutsätter också att samåkning skett i möjligaste mån. För att dessa ersättningar ska utgår krävs att ni använder föreningens tävlingskläder och skickar räkning på ersättningsönskemålen till FöreningsNavet, som sköter vår bokföring. Använd adressen www.foreningsnavet.se.

För att få ersättning enligt ovanstående, förväntar vi oss att ni hjälper till på  minst tre av våra arrangemang eller åtaganden under året. De arrangemang vi har idag är Strömstadmilen och Novemberflåset, ledare eller arbetsdag på Erlandseröd.

Man kan naturligtvis välja att bli passiv medlem och varken tävla i klubbens namn  eller delta i klubbarbetet. Du är välkommen oavsett!