Elitbidrag

Klubbstöd för elitsatsning

Träningsläger, resor och omkostnader vid tävlingar och för utrustning kan tära hårt på ekonomin. Därför vill klubben, som stöd i en elitsatsning, försöka stötta aktiva som satsar hårt på sin idrott. Aktiva kan erhålla bidrag från det år man fyller 15 år. Kvalificering för träningsbidrag baseras på säsongens resultat.

Regler

För att erhålla bidrag krävs följande av den aktive:

  • Medlemsavgiften skall vara inbetald.
  • Helhjärtad satsning på sin idrott med träning och tävlingsplanering inriktad på i första hand svenska mästerskap.
  • Hjälper till i klubbarbetet när så behövs. T.ex. funktionär vid klubbens arrangemang där den aktive inte själv deltar, hjälper till på arbetsdagar på terrängbanan etc.
  • Representera föreningen i de ev. lagtävlingar och distriktsmatcher han/hon blir uttagen till.
  • Alltid bära klubbens tävlingsdräkt vid tävling. Vid prisutdelning ska tävlingsdräkt eller overall bäras.
  • Doping är strängt förbjudet. Den aktive skall följa Svenska Friidrottsförbundets regler beträffande doping (se SFIF, tävlingsregler). Om aktiv fälls för doping skall samtliga ersättningar som erhållits från klubben återbetalas.
  • Ansökan för träningsbidrag skall göras på särskild blankett och vara styrelsen tillhanda senast 2 månader efter uppnått resultat.

Utbetalning

Bidraget betalas ut som ersättning för kostnader elitsatsningen för med sig. Det kan vara inköp av skor och träningskläder, bidrag till träningsläger, resor och omkostnader vid tävlingar, mm. Observera att bidraget aldrig betalas ut som kontant bidrag utan bidraget avser alltid ersättning för verifierade kostnader.

Bidragets konstruktion

A. Tidsgränser

Bidraget som är årligt baserar sig på uppnådda tider på distanser i nedanstående tabeller. Ett resultat räcker för att uppnå en nivå. Maxbidrag per löpare och år när det gäller bidraget för tidsgränser är 10 000 kr. Bidragsåret gäller perioden 15 oktober – 14 oktober nästkommande år. Ej utnyttjat bidrag kan endast i undantagsfall lyftas över till nästkommande år. Bedömning av sådana fall görs av styrelsen. Följande tabeller visar hur bidraget räknas ut:

Män
Marathon ½ marathon 10 000 m 5 000 m 3 000 m 1500 m 800 m
10 000 kr 2.30.00 1.08.30 30.30 14.35 8.30 3.50 1.51
7 000 kr 2.35.00 1.10.00 31.30 14.55 8.48 3.55 1.54
5 000 kr 2.40.00 1.11.00 32.15 15.15 8.55 4.00 1.57
3 000 kr 2.45.00 1.14.00 33.45 16.00 9.15 4.05 2.00
2 000 kr 2.48.00 1.18.00 35.00 17.00 9.40 4.10 2.02
Kvinnor
Marathon ½ marathon 10 000 m 5 000 m 3 000 m 1500 m 800 m
10 000 kr 2.50.00 1.18.30 35.30 17.15 9.45 4.30 2.10
7 000 kr 2.55.00 1.20.00 36.30 17.30 10.00 4.35 2.15
5 000 kr 3.00.00 1.21.00 37.15 17.45 10.10 4.40 2.18
3 000 kr 3.05.00 1.24.00 38.30 18.30 10.25 4.45 2.20
2 000 kr 3.15.00 1.28.00 40.00 19.40 10.45 4.50 2.25

B. Placering på mästerskap (Individuellt)

Bidraget baserar sig på placeringar på stora SM, junior SM och ungdoms SM. SM-tävlingarna är unika i jämförelse med bidraget som grundar sig på tidsgränser. Det innebär att man kan få bidrag både för SM placering och uppnådda tider. OBS! Endast en SM-tävling per år är bidragsgrundande.
För att nedanstående tabell skall gälla krävs att aktuell SM-gren har minst tio deltagare. Vid färre deltagarantal skall en bedömning om ett ev. bidrag och dess storlek göras av Strömstad Löparklubbs styrelse.

Placering Senior-SM Junior-SM Ungdoms-SM
1:a 10 000 kr 8 000 kr 6 000 kr
2:a 7 000 kr 6 000 kr 5 000 kr
3:a 5 000 kr 4 000 kr 3 000 kr
4:a 3 000 kr 2 500 kr 2 000 kr
5:a 2 000 kr 1 500 kr 1 000 kr
6:a 1 000 kr 750 kr 500 kr

C. Placering på mästerskap (Lag)

Bidraget baserar sig på placeringar i lagtävlingen på stora SM, junior SM och ungdoms SM. I lag SM ingår tre deltagare i laget. Bidraget i nedanstående tabell är för hela laget och skall följaktligen divideras med tre för att åskådliggöra bidraget per lagmedlem. Bidraget för lag SM-tävlingarna är unika i jämförelse bidragen under punkt A och B. Det innebär att man kan få bidrag både för lag SM placering, individuell SM placering och uppnådda tider. OBS! Endast en lag SM-tävling per år är bidragsgrundande.

Placering Senior-SM Junior-SM Ungdoms-SM
1:a 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr
2:a 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr
3:a 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr

D. Sverigestatistiken

Löpare som på någon av Svenska Friidrottsförbundets officiella distanser är bland de 10 bästa på seniorstatistiken vid årets slut erhåller extra tränings/tävlingsbidrag på 20 000 kr för nästkommande år. Löpare som är inom placeringarna 11-15 erhåller 10 000 kr i extra tränings/tävlingsbidrag för nästkommande år.