4 km ”vanliga” banan

Ni alla som har besökt vår fina Terrängbana under den sista månaden har naturligtvis sett att kommunen har gallrat i skogen. Som markägare, alltså kommunen här, måste man sköta skogen, vilket innebär röjning, gallring och allmän skogsvård. I Terrängbanans omgivningar har skogen blivit angripen av Granbarkborren och måste också därför gallras ur. Skogen är dessutom så gammal att den egentligen skulle gallrats mycket hårdare för att förnya den.
Kommunen har visat stor hänsyn till våra synpunkter från föreningen. Inget att klaga på där. Som ni säkert sett så ligger det mycket ris kvar, men det jobbar föreningen och kommunen tillsammans med, för att ta bort allra närmast spåret.
/des

Lämna ett svar