Avverkningen utförd

Ja, då var avverkningen utförd i granplanteringen på bla Viltstigen. Nu saknas ”bara” borttransport av virket och riset som ligger i spåret. Troligen blir det utfört nästa vecka. Mycket virke blev det. Det ser inte så trevligt ut nu, men jag tror ändå att vi kan vänja oss med det nya utseendet i terrängen. Kommunen ska plantera lövskog istället för den barrskog som nu tagits ner. Skogen har varit avverkningsmogen i många år, så det var dags, tyvärr.

Ha de!

/des

Lämna ett svar