ÅRSMÖTE DEN 20 MARS

Hej alla medlemmar!
Söndagen den 20 mars klockan 15:00 håller Strömstad Löparklubb årsmöte i Roddklubbens lokaler.
Programmet är sedvanliga mötesförhandlingar som avslutas med fika och prisutdelningar.
Ev. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 11 mars.
Välkomna!

Lämna ett svar