NILSSON BIL BACKAR UPP MIKAEL EKVALL

Mikael Ekvall får ett mycket värdefullt och välkommet stöd i sin satsning genom Nilsson Bil i Strömstad.
Nilsson Bil går in som samarbetspartner till Micke genom att ställa en bil till förfogande.
Detta underlättar väldigt för Micke när han ska förflytta sig till träningar och tävlingar.
Strömstad Löparklubb och Mikael Ekvall vill rikta ett stort och hjärtligt tack till Nilsson Bil.

Lämna ett svar