Välkommen som medlem i föreningen

Vill Du bli medlem så kan Du sätta in pengar på  Bankgiro 5708-3883.
Ange: Namn, mailadress, adress, ålder, telefon, och medlemskategori.
Medlemskortet kommer när avgiften är betald.

Som medlem får du anmälningsavgifter på tävlingar, ersatta med max 200 kr per
tävling. Du får dessutom hjälp med reseersättning med 18 kr/mil, upp till 
max 40 mil. Detta förutsätter också att samåkning skett i möjligaste mån.
För att dessa ersättningar ska utgår krävs att ni använder föreningens
tävlingskläder och skickar räkning på ersättningsönskemålen till FöreningsNavet,
som sköter vår bokföring. Använd adressen www.foreningsnavet.se.

För att få ersättning enligt ovanstående, förväntar vi oss att ni hälper till på 
minst tre av våra arrangemang/åtaganden under året. De arrangemang vi har idag
är Strömstadmilen, Strömstadterrängen, Novemberflåset,, Ledare,
Funktionärer på Grenserittet eller Arbetsdag på Erlandseröd.
Styrelsen Strömstad Löparklubb.


Man kan naturligtvis välja att bli passiv medlem och varken tävla i klubbens namn 
eller delta i klubbarbetet.

Du är välkommen oavsett!

Medlemsavgifterna är:

Enskild medlem 250 kr

Familj 600 kr Glöm inte att ange alla familjemedlemmars uppgifter.

Livstidsmedlem 3000 kr


  
   
Strömstad Löparklubb
c/o FöreningsNavet
Strömsvallen
452 32 Strömstad
Tel: 0526-606 24